kidney bean tikki bites

Ramadan: Crunchy Potato & Kidney Bean Tikki Bites

Khazana, Saliha Mahmood Ahmed Tikki, bite-sized potato croquettes, are eaten throughout north India and Pakistan. They really are incredibly moreish.…

4 years ago